Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 858275 odwiedzin
:)
Powstanie warszawskie
Wydarzenia - SPORTOWE     « WSZYSTKIE
Gmina Radzymin i ROKiS udostępniają obiekty sportowe
18.05.2020
Komunikat Gminy Radzymin i ROKiS z dn. 18 maja 2020 r. w sprawie udostępnienia gminnych boisk na świeżym powietrzu

Zarezerwuj obiekt sportowy...

W związku z kolejnymi etapami łagodzenia obostrzeń przeciwepidemicznych, Gmina Radzymin od poniedziałku 18 maja 2020 r. udostępnia do użytkowania gminne obiekty sportowe, zarządzanie przez ROKiS: boiska na wolnym powietrzu i hale sportowe, jednak z pewnymi ograniczeniami. Korzystanie z obiektów będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rezerwacji on-line na platformie www.bazasportowa.radzymin.pl.
Na wszystkich obiektach będą obowiązywać ścisłe zasady bezpieczeństwa. Wstęp na obiekt będzie możliwy wyłącznie po dokonaniu rezerwacji przez system elektroniczny wraz z podaniem nazwisk wszystkich użytkowników w polu „uwagi”. Należy też przestrzegać podanych poniżej limitów osób na obiektach. Korzystanie z obiektów będzie dozorowane przez oddelegowanych pracowników ROKiS i z wykorzystaniem monitoringu miejskiego. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez użytkowników może spowodować jego zamknięcie.

Otwarcie dotyczy następujących obiektów, na których obowiązują poniższe limity obecności osób (użytkownicy + trenerzy/opiekunowie):

boisko wielofunkcyjne w Ciemnem – limit 14+2
boisko wielofunkcyjne przy SP 1 w Radzyminie – limit 14+2
boisko wielofunkcyjne w Starych Załubicach – limit 14+2
boisko piłkarskie przy Wołomińskiej 3 – limit 22+4
hala widowiskowo-sportowa ROKIS – limit 32+3
sala fitness ROKIS – limit 12+1
sala konferencyjna ROKIS – limit 12+1
hala sportowa przy SP1 – limit 24+2
hala sportowa przy SP2 – limit 24+2
sala gimnastyczna przy SP2 – limit 12+1

Nadal zamknięte pozostają gminne place zabaw i siłownie zewnętrzne. Udostępnienie obiektów sportowych dotyczy wyłącznie tych hal i boisk, które są zarządzane i nadzorowane przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu.

Obiekty będzie można rezerwować wyłącznie poprzez gminny elektroniczny system rezerwacji obiektów sportowych pod adresem www:

www.bazasportowa.radzymin.pl

Czas rezerwacji będzie podzielony na 45 minut gry, po których nastąpi 15-minutowa przerwa technologiczna na dezynfekcję obiektu, zanim zacznie z niego korzystać kolejna grupa. W trakcie rezerwacji należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób, które będą korzystać z obiektu. Podczas zajęć sportowych należy przestrzegać ogólnych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa w czasie epidemii – w drodze na zajęcia nosić maskę, przed wejściem zdezynfekować ręce, zachować dystans społeczny, używać indywidualnego sprzętu, itd.

Godziny, w których są dostępne poszczególne obiekty, a także ceny ich wynajęcia, można znaleźć na platformie rezerwacyjnej. Nieodpłatnie można korzystać z boisk na otwartym powietrzu w Ciemnem, Starych Załubicach i przy Szkole nr 1 w Radzyminie, lecz również w tych przypadkach obowiązuje rezerwacja przez platformę.

Zasady korzystania z obiektów sportowych, zarządzanych przez ROKiS w punktach:

obiekty będą udostępnianie wyłącznie po dokonaniu rezerwacji przez elektroniczny system www.bazasportowa.radzymin.pl;
na obiekcie może przebywać tylko określona limitem liczba osób;
w trakcie rezerwacji w polu „uwagi” należy podać imiona i nazwiska wszystkich osób korzystających plus opiekunów (trenerów);
godzinna rezerwacja obiektu składa się z 45 minut gry i 15 minut przerwy technologicznej między grupami, w przypadku dłuższych rezerwacji na dezynfekcję będzie poświęcone ostatnie 15 minut;
w halach sportowych zamknięte będą szatnie i prysznice, będzie można korzystać tylko z WC;
w drodze na obiekt i w drodze powrotnej należy korzystać z maski ochronnej;
przed korzystaniem z obiektu należy odkazić ręce płynem dezynfekującym;
w trakcie korzystania z boiska należy używać indywidualnego sprzętu sportowego (po zajęciach należy go zdezynfekować);
obiekty będą dozorowane przez system monitoringu miejskiego oraz pracowników ROKIS;
obiekty będą systematycznie odkażane;
gminne place zabaw i siłownie zewnętrzne pozostają nadal zamknięte do odwołania;
nieprzestrzeganie zasad korzystania z infrastruktury sportowej może skutkować odpowiedzialnością prawną;.

Apelujemy do wszystkich użytkowników obiektów sportowych o odpowiedzialne i bezpiecznie zachowanie. W przypadku boisk zewnętrznych (Ciemne, St. Załubice, SP1 Radzymin) nieprzestrzeganie zasad i reżimu sanitarnego przez użytkowników spowoduje natychmiastowe zamknięcie boiska!

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z ROKiS: 22 786 52 99 lub biuro@rokisradzymin.pl (w godz. 08:00-16:00)