Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 513915 odwiedzin
:)
Informacje - AKTUALNOŚCI     « WSZYSTKIE
Budowa obiektu turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia
21.03.2018
współfinansowana przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Beneficjent: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
Koszty całkowite: 221 961,04 zł
Kwota dofinansowania: 159 811,00 zł
Plac zabaw w Cegielni...
Celem projektu jest wybudowanie placu zabaw w miejscowości Cegielnia oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym działaniem Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Cele projektu zostały ujęte w Lokalnej Strategii Działania (LSR).
W wyniku zrealizowanej operacji na wybudowanym placu zabaw zostanie zainstalowane wyposażenie: podwójna huśtawka, domek na balach z tunelem, domek zabawowy z podestem, drewniany sprężynowiec w kształcie rowerku, huśtawka-gniazdo oraz piaskownica.
Wybudowana infrastruktura wpłynie na upowszechnienie aktywnego wypoczynku oraz popularyzację zdrowego stylu życia. Ponadto operacja przyczyni się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, zaspokojenia potrzeb dzieci oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości pod względem turystycznym.